Article 6416

Title of the article

A CATALOG OF ANGIOSPERM PLANTS OF THE I. I. SPRYGIN’S HERBARIUM (PART 7) 

Authors

Novikova Lyubov' Aleksandrovna, Doctor of biological sciences, professor, senior staff scientist, sub-department of botany, physiology and biochemistry of plants, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), la_novikova@mail.ru

Index UDK

581.9

DOI

10.21685/2307-9150-2016-4-6

Abstract

The article adduces the results of herbarium collections inventory in recent years. It is established that currently the I. I. Sprygin’s Herbarium stores class Liliopsida of division Magnoliophyta as follows: subclass Alismatidae – 32 species, 11 genera and 9 families (751 herbarium specimen), subclass Liliidae (except Poaceae) – 374 species, 101 genera and 30 families

Key words

I. I. Sprygin’s herbarium, inseration, catalogue

Download PDF
References

1. Novikova L. A., Solyanov A. A., Khryanin V. N. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo. Estestvennye nauki [Proceedings of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky. Natural sciences]. 2010, no. 17 (21), pp. 20–31.
2. Novikova L. A. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo. Estestvennye nauki [Proceedings of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky. Natural sciences]. 2011, no. 25, pp. 127–153.
3. Novikova L. A. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo. Estestvennye nauki [Proceedings of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky. Natural sciences]. 2012, no. 29, pp. 69–91.
4. Novikova L. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Estestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Natural sciences]. 2013, no. 1 (1), pp. 15–59.
5. Novikova L. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Estestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Natural sciences]. 2014, no. 2 (6), pp. 68–93.
6. Novikova L. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Estestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Natural sciences]. 2015, no. 2 (10), pp. 64–68.
7. Novikova L. A., Chepkasova T. M., Mironova A. A., Pan'kina D. V. Botanicheskie kollektsii – natsional'noe dostoyanie Rossii: sb. nauch. st. Vseros. (s mezhdunar. uchastiem) nauch. konf., posvyashch. 120-letiyu Gerbariya im. I. I. Sprygina i 100-letiyu Russkogo botanicheskogo obshchestva (g. Penza, 17–19 fevralya 2015 g.) [Botanical collections – the national heritage of Russia: proceedings of the All-Russian (with international participation) scientific conference devoted to the 120th anniversary of the I. I. Sprygin’s Herbarium and the 100th anniversary of the Russian Botanical Society (Penza, 17th–19th February 2015)]. Penza: Izd-vo PGU, 2015, pp. 160–164.
8. Novikova L. A., Karpova G. A., Pan'kina D. V. Problemy izucheniya rastitel'nosti Sibiri: sb. V Mezhdunar. nauch. konf., posvyashch. 130-letiyu Gerbariya im. P. N. Krylova, 135-letiyu Sibirskogo botanicheskogo sada Tomskogo gosudarstvennogo universiteta (g. Tomsk, 20–22 oktyabrya 2015 g.) [Problems of studying the vegetation of Siberia: proceedings of V International scientific conference devoted to the 130th anniversary of the P. N. Krylov Herbarium, the 135th anniversary of the Siberian botanical garden of Tomsk State University (Tomsk, 20th–22nd October 2015)]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo gos. un-ta, 2015, pp. 31–34.
9. Takhtadzhan A. L. Sistema magnoliofitov [System of magnoliophyta]. Leningrad: Nauka, 1987, 440 p.
10. Cherepanov S. K. Sosudistye rasteniya Rossii i sopredel'nykh gosudarstv [Vascular plants of Russian and neighbouring states]. Saint-Petersburg: Mir i sem'ya, 1995, 992 p.
11. Gubanov I. A., Kiseleva K. V., Novikov V. S., Tikhomirov V. N. Illyustrirovannyy opredelitel' rasteniy Sredney Rossii [Illustrated identifier of plants of Middle Russia]. Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy «KMK», 2002–2004, vol. 1–3.
12. Maevskiy P. F. Flora Sredney polosy Evropeyskoy chasti SSSR [Flora of the Middle Belt of the European part of USSR]. 10th ed. Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy «KMK», 2006, 600 p.
13. Maevskiy P. F. Flora Sredney polosy Evropeyskoy chasti SSSR [Flora of the Middle Belt of the European part of USSR]. 11th ed. Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy «KMK», 2014, 635 p.
14. Flora Vostochnoy Evropy [Flora of Eastern Europe]. Ed. by N. N. Tsvelev. SaintPetersburg: Mir i sem'ya (Vol. 9, 10); Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy «KMK» (Vol. 11), 1996–2004, vol. 9–11.
15. Flora Evropeyskoy chasti SSSR [Flora of the European part of USSR]. Ed. A. A. Fedorova (Vol. 1–6); N. N. Tsveleva (Vol. 7). Leningrad: Nauka, 1974–1989, vol. 1–7.
16. Flora SSSR [Flora of USSR]. Ed. by B. K. Shishkin. Moscow; Leningrad: AN SSSR, 1959, vol. 1–30,630p.
17. Vasyukov V. M. Rasteniya Penzenskoy oblasti [Plants of Penza region]. Penza: PGU, 2004, 182 p.
18. Solyanov A. A. Flora Penzenskoy oblasti [Flora of Penza region]. Penza: PGPU im. V. G. Belinskogo, 2001, pp. 307–310.
19. Sprygin I. I. Trudy po izucheniyu zapovednikov [Proceedings of nature reserve studies]. Moscow, 1926, iss. 4, pp. 1–242.
20. Sprygin I. I. Nauchnoe nasledstvo [Scientific heritage]. Moscow: Nauka, 1986, vol. 11, 512 p.
21. Sprygin I. I. Iz oblasti Penzenskoy lesostepi. Ch. 3. Stepi peschanye, kamenisto-peschanye, solontsevatye na yuzhnykh i melovykh sklonakh [From the zone of Penza foreststeppe. Part 3. Sandy, stony-sandy, solonetzic soils on southern and cretaceous slopes]. Penza: Gosudarstvennyy komitet po okhrane okruzhayushchey sredy Penzenskoy oblasti, 1998, 140 p.

 

Дата создания: 13.04.2017 13:46
Дата обновления: 14.04.2017 14:44